Jak ułożyć kostkę brukową?

 kolorowe kostki

Kostkę brukową układa się w następujących etapach:

  1. Podbudowa z pospółki lub tłucznia drogowego – funkcja stabilizatora, wymaga zagęszczenia przy użyciu wibratora lub walca drogowego. Dzięki warstwie podkładowej kostka będzie ułożona równo. Aby wytworzyć podkład należy na sucho wymieszać piasek z cementem ( 1 worek na 5m2) za pomocą łopaty lub glebogryzarki. Po wyznaczeniu poziomu trzeba wyrównać powierzchnię podkładu łatą. Ważnym jest aby pamiętać, ze poziom podkładu obniży się o 1-2 cm po zagęszczeniu, dlatego poziom podsypki powinien być o tyle wyższy. W wypadku montowania odwodnienia liniowego, należy pamiętać o ustawieniu korytka w warstwie podkładowej i połączeniu go z rurami odpływowymi.
  2. Układanie kostki wykonuje się rzędami lub według projektu, uwzględniając dobrane kolory. Kostki układane są ciasno, stojąc na ułożonej już nawierzchni. W przypadku konieczności przycięcia skrajnych elementów należy używać specjalnej prasy lub szlifierki kątowej z tarczą diamentową do betonu. Można zastosować oporowanie wzdłuż brzegu, który nie będzie narażony na obciążenia. Gdy cała kostka jest położona wibratorem „odbija” się elementy podłoża, co pozawala na wyrównanie niedoskonałości.
  3. Rozsypanie na powierzchni drobnego piasku, który zaklinuje kostki poprzez wniknięcie w szczeliny. Po zmieceniu nadmiaru piasku układana powierzchnia jest gotowa do użytku. Należy jednak pamiętać o jej pielęgnacji.