Jakie typy kruszyw wykorzystuje się przy budowie dróg?

kruszywo w dłoniŻeby budowa drogi się powiodła, do tego celu muszą zostać wykorzystane odpowiednie materiały. Inaczej nawierzchnia będzie pękać, co w konsekwencji doprowadzi do uczynienia drogi nieużyteczną. W odniesieniu do jezdni stosuje się więc ta sama zasada co w wielu innych przypadkach. Im lepsze tworzywo, tym lepsza jakość otrzymanego rezultatu. Oczywiście finalny efekt nie zależy jedynie od tego, jaki materiał zostanie użyty do budowy drogi. W równym stopniu liczy się jakość pracy włożonej w powstanie jezdni. Niemniej jednak rodzaj tworzywa odgrywa w tym przypadku ogromną rolę.

Specyfika kruszyw budowlanych

Jeśli chodzi o budowę dróg, materiały wykorzystywane do tego zadania nazywa się kruszywami. Mogą być one zarówno naturalnego, jak i przetworzonego pochodzenia. Rolę tę są więc w stanie spełniać zarówno materiały wydobywane prosto z ziemi, jak i te będące efektem działań produkcyjnych człowieka. Kruszywa budowlane znajdują oczywiście zastosowanie nie tylko przy konstrukcji dróg, jednak budowa autostrad i innego rodzaju jezdni niewątpliwie stanowi jeden z głównych sposobów na wykorzystanie kruszyw.

Jakie typy kruszyw wykorzystuje się przy budowie dróg? Spośród materiałów naturalnych najpopularniejszy jest zdecydowanie żwir. Wykorzystuje się go między innymi do produkcji mas bitumicznych oraz betonów towarowych. Podczas gdy to konkretne tworzywo należy, jak sama nazwa wskazuje, do materiałów żwirowych, istnieje także druga grupa kruszyw. Stanowią ją materiały łamane wskutek mechanicznego rozdrobnienia skał. Do tego typu tworzyw należy między innymi grys oraz tłuczeń. Każdy z tych materiałów znajduje inne zastosowanie w procesie budowy drogi. Jeśli chodzi o grys, to układa się z niego następujące warstwy:

  • wiążącą
  • wyrównawczą
  • ścieralną

Tłuczeń wykorzystuje się zaś do budowy betonów oraz nawierzchni kolejowych i drogowych. Niezależnie jednak od tego, jakie dokładnie kruszywo zastosuje się do konstrukcji jezdni, pewne musi być jedno – że materiał ten powinien spełniać wszystkie niezbędne standardy jakości. Tylko to jest bowiem w stanie zagwarantować, że droga zostanie solidnie wykonana.